Υποβληθείσες Προτάσεις

/Υποβληθείσες Προτάσεις

e-me lexis

Μια εφαρμογή κυψέλης που θα μπορεί να συγκεντρώσει τους νέους όρους, τις έννοιες και τα πρόσωπα που συναντώνται κατά τη μελέτη του αντικειμένου της κυψέλης.

Δυνατότητα για κάποιο lams pluggin ή εμπλουτισμός του e-me content

Καλό θα ήταν να μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα διαδραστικό διδακτικό σενάριο. Να εμπλουτιστεί το e-me content με περισσότερα h5p εργαλεία ή να ενσωματωθεί κάποιο Lams pluggin όπως στο moodle (ή κάποιο εργαλείο που να δέχεται lms πακέτα)

Arithmetic Quiz

Η συγκεκριμένη εφαρμογή είναι μόνο για παιδιά των μεγάλων τάξεων οπότε προτείνω να γίνουν τροποποιήσεις για να συμμετέχουν και οι μικρότεροι.

Micro-κυψέλες

Να μπορούν οι μαθητές ή ο εκπαιδευτικός να δημιουργήσουν -εντός μιας κυψέλης- ομάδες εργασίας για να ασχοληθεί η καθεμία με διαφορετικό αντικείμενο ενός κοινού project. Να έχουν τη δυνατότητα όχι μόνο να διαμοιράσουν αρχεία μεταξύ τους αλλά να δουλέψουν κι από κοινού π.χ. στο e-me content.

e-me Websites

Θα είναι ένα app που θα μπορεί οποιοσδήποτε να φτιάχνει τη δική του ιστοσελίδα με ότι θέμα αυτός επιθυμεί

Κυκλική προπόνηση στη φυσική αγωγή

Ένα app στο οποίο θα μπορούμε να φορτώσουμε τις επιθυμητές φωτογραφίες gif κατά προτίμηση, που θα εικονίζουν σωματικές ασκήσεις πχ σωστή εκτέλεση κοιλιακών. Το app στη μισή οθόνη θα δείχνει την άσκηση και στην άλλη μισή θα καταδεικνύει τον προεπιλεγμένο χρόνο που θα διαρκεί η εκτέλεση της άσκησης, μετά θα μπορώ να προγραμματίσω το χρόνο ξεκούρασης. Και πάλι ξεκινάει χρόνος άσκησης πχ η οθόνη δείχνει αντίστροφη μέτρηση και κάνει μπιπ μπιπ οι μαθητές αρχίζουν να εκτελούν...μπιπ μπιπ ξεκούραση κοκ

e-me Students

Η εφαρμογή που προτείνω ονομάζεται e-me Students. Μέσα από την εφαρμογή αυτή μπορεί ο υπεύθυνος καθηγητής ή ο μαθητής πρόεδρος μίας τάξης να διαχειριστεί τους μαθητές/τριες της τάξης. Είναι μία εφαρμογή που είναι απαραίτητη να υπάρχει στο e-me.

Αλφαβητικό Αρχείο

Προτάσεις που θα γράφουμε θα μπαίνουν σε αλφαβητική σειρά σε μια εφαρμογή όπως τα αρχεία ονομάτων στην αλφαβητική σειρά όπως στα νοσοκομεία.

e-me wiki

Η λειτουργία διασυνδέσεων μεταξύ των εννοιών είναι ένα από τα απαιτούμενα στην εννοιολογική προσέγγιση της γνώσης. Η συμμετοχή σε μία ομάδα συγγραφής υλικού για όλους τους μαθητές επίσης μπορεί να ωθήσει στην κατάκτηση της γνώσης. Μία εφαρμογή συγγραφής wiki σελίδων, βασισμένη στο open mediawiki, μπορεί να βοηθήσει στο συνδυασμό αυτών.

e-me mind map

Η χρήση των νοητικών χαρτών μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στη σύνοψη μίας ενότητας και στη σύναψη σχέσεων μεταξύ διαφορετικών εννοιών. Ένα εργαλείο δημιουργίας νοητικών χαρτών θα μπορούσε να βοηθήσει σε αυτήν την κατεύθυνση.

e-me Glossary

Tο e-me Glossary αποτελεί ένα εργαλείο αυτό- μελέτης (self study tool) και αυτό- αξιολόγησης (self- assessment tool), ενίσχυσης της διδακτικής διαδικασίας σε επίπεδο οργάνωσης της πληροφορίας από τον εκπαιδευτικό σε θεματικά σετ μελέτης, διαμοιρασμού των σετ μελέτης στην ομάδα (Hive) για την διευκόλυνση ατομικής ή/ και συλλογικής μελέτης της θεματικής ενότητας εντός σχολικής αίθουσας και εκτός.

Video Maker

Θα είναι μια εφαρμογή που θα βοηθάει τους μαθητές να φτιάχνουν εύκολα και γρήγορα το δικό τους βίντεο.

e-me partner

Στον χώρο της εκπαίδευσης είναι διαδεδομένη και επιθυμητή η συνεργασία ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς, ανάμεσα σε μαθητές, σε τάξεις ή ακόμα και ανάμεσα σε ολόκληρα σχολεία. Προτείνουμε την δημιουργία μιας βάσης δεδομένων που θα είναι προσβάσιμη από κατάλληλη διεπιφάνεια χρήσης και θα δίνει την δυνατότητα στους χρήστες της e-me να δημοσιεύουν προτάσεις για συνεργασία από την μια πλευρά και να αναζητούν ευκαιρίες συνεργασίας από την άλλη πλευρά.