Υποβληθείσες Προτάσεις

/Υποβληθείσες Προτάσεις

Chat

Να έχουμε chat για να συνομιλούμε με τα άλλα μέλη της κυψέλης ακόμα και αν δεν είναι στις επαφές μας.

E-me exersize

Το e-me app που προτείνω, θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μια πλατφόρμα δημιουργίας και υποβολών. Επίσης,θα είναι πρακτικό γι όλους.

Eme group work

Το eme group work θα είναι μια εφαρμογή στην οποία οι μαθητές θα μπορούν να κάνουν μια ομαδική εργασία.