Υποβληθείσες Προτάσεις

/Υποβληθείσες Προτάσεις

Video Maker

Θα είναι μια εφαρμογή που θα βοηθάει τους μαθητές να φτιάχνουν εύκολα και γρήγορα το δικό τους βίντεο.

e-me partner

Στον χώρο της εκπαίδευσης είναι διαδεδομένη και επιθυμητή η συνεργασία ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς, ανάμεσα σε μαθητές, σε τάξεις ή ακόμα και ανάμεσα σε ολόκληρα σχολεία. Προτείνουμε την δημιουργία μιας βάσης δεδομένων που θα είναι προσβάσιμη από κατάλληλη διεπιφάνεια χρήσης και θα δίνει την δυνατότητα στους χρήστες της e-me να δημοσιεύουν προτάσεις για συνεργασία από την μια πλευρά και να αναζητούν ευκαιρίες συνεργασίας από την άλλη πλευρά.