Υποβληθείσες Προτάσεις

Αρχική/Υποβληθείσες Προτάσεις

Chat

Να έχουμε chat για να συνομιλούμε με τα άλλα μέλη της κυψέλης ακόμα και αν δεν είναι στις επαφές μας.

E-me exersize

Το e-me app που προτείνω, θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μια πλατφόρμα δημιουργίας και υποβολών. Επίσης,θα είναι πρακτικό γι όλους.