Τίτλος προτεινόμενου e-me app

e-me wordcloud

Λίγα Λόγια

Δημιουργία συννεφόλεξων.

Περιγραφή

Εφαρμογή για τη δημιουργία συννεφόλεξων με δυνατότητες προσθήκης σχημάτων που μορφοποιούν τις λέξεις από τον χρήστη.

Παρόμοιες εφαρμογές:

Γιάννης Κασκαμανίδης, Εκπαιδευτικός
2020-07-21T12:37:03+00:00