Υποβληθείσες Προτάσεις

/Υποβληθείσες Προτάσεις

e-me Glossary

Tο e-me Glossary αποτελεί ένα εργαλείο αυτό- μελέτης (self study tool) και αυτό- αξιολόγησης (self- assessment tool), ενίσχυσης της διδακτικής διαδικασίας σε επίπεδο οργάνωσης της πληροφορίας από τον εκπαιδευτικό σε θεματικά σετ μελέτης, διαμοιρασμού των σετ μελέτης στην ομάδα (Hive) για την διευκόλυνση ατομικής ή/ και συλλογικής μελέτης της θεματικής ενότητας εντός σχολικής αίθουσας και εκτός.

Video Maker

Θα είναι μια εφαρμογή που θα βοηθάει τους μαθητές να φτιάχνουν εύκολα και γρήγορα το δικό τους βίντεο.

e-me partner

Στον χώρο της εκπαίδευσης είναι διαδεδομένη και επιθυμητή η συνεργασία ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς, ανάμεσα σε μαθητές, σε τάξεις ή ακόμα και ανάμεσα σε ολόκληρα σχολεία. Προτείνουμε την δημιουργία μιας βάσης δεδομένων που θα είναι προσβάσιμη από κατάλληλη διεπιφάνεια χρήσης και θα δίνει την δυνατότητα στους χρήστες της e-me να δημοσιεύουν προτάσεις για συνεργασία από την μια πλευρά και να αναζητούν ευκαιρίες συνεργασίας από την άλλη πλευρά.