Τίτλος προτεινόμενου e-me app

 e-me forum

Λίγα Λόγια

Ένα app forum στο οποίο οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να επικοινωνούν.

Περιγραφή

Ένα app forum στο οποίο οι μαθητές θα μπορούν να επικοινωνούν με τους υπόλοιπους μαθητές είτε για να εκφράσουν τις απορίες τους για κάτι που δεν κατάλαβαν, είτε για να ζητήσουν βοήθεια σε κάτι. Το ίδιο θα ήταν χρήσιμο και για εκπαιδευτικούς προς εκπαιδευτικούς.

μαθητής