Τίτλος προτεινόμενου e-me app

 e-me Web Browser

Λίγα Λόγια

Να σχεδιαστεί το e-me Web Browser για αξιοποίηση από μαθητές για τις εργασίες τους. Έτσι θα επιτρέπονται μόνο οι ασφαλείς ιστότοποι.

Περιγραφή

Να σχεδιαστεί το e-me Web Browser για να μπαίνουν οι μαθητές σε σελίδες για τις εργασίες τους. Έτσι θα επιτρέπονται μόνο οι ασφαλείς ιστότοποι.

μαθητής