Τίτλος προτεινόμενου e-me app

e-me mindmap

Λίγα Λόγια

Δημιουργία εννοιολογικών χαρτών

Περιγραφή

Η εφαρμογή διαθέτει όλα τα εργαλεία που επιτρέπουν στον χρήστη να οπτικοποιήσει τη σκέψη του και να διαμοιράσει το αποτέλεσμα.

Παρόμοιες εφαρμογές:

o             https://www.mindmaps.app/

o             https://app.mindmapmaker.org/ (με περισσότερες δυνατότητες προσθήκης υλικού στους κόμβους)

Γιάννης Κασκαμανίδης, Εκπαιδευτικός
2020-07-21T12:33:52+00:00