Τίτλος προτεινόμενου e-me app

E-me exersize

Λίγα Λόγια

Το e-me app που προτείνω,

θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μια πλατφόρμα δημιουργίας και υποβολών.

Επίσης,θα είναι πρακτικό γι όλους.

Περιγραφή

Το e-me exersize μπορεί να χρησιμοποιήται σαν μια ολόκληρη πλατφόρμα, που περιέχει τις παρακάτω εφαρμογές:

e-me songs . Εφαρμογή με εκπαιδευτικά video-songs.

e-me create .Εφαρμογή που ο καθένας μπορεί να δημιουργήσει κυψέλες,ιστολόγια,quizz και παρουσιάσεις.

e-me webex .Εφαρμογή που μπορεί να χρησιμοποιήται όπως η πλατφόρμα Webex.

Ελένη Δαληβίγκα, Μαθητής
2020-07-21T12:39:01+00:00