Τίτλος προτεινόμενου e-me app

e-me partner

Λίγα Λόγια

Στον χώρο της εκπαίδευσης είναι διαδεδομένη και επιθυμητή η συνεργασία ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς, ανάμεσα σε μαθητές, σε τάξεις ή ακόμα και ανάμεσα σε ολόκληρα σχολεία. Προτείνουμε την δημιουργία μιας βάσης δεδομένων που θα είναι προσβάσιμη από κατάλληλη διεπιφάνεια χρήσης και θα δίνει την δυνατότητα στους χρήστες της e-me να δημοσιεύουν προτάσεις για συνεργασία από την μια πλευρά και να αναζητούν ευκαιρίες συνεργασίας από την άλλη πλευρά.

Λειτουργικές Προδιαγραφές
Ιώ Παπαδημητρίου
2018-12-04T15:54:05+00:00