Τίτλος προτεινόμενου e-me app

 e-me content βαθμολογία

Λίγα Λόγια

Αναλυτική παρουσίαση των απαντήσεων των μαθητών στις δραστηριότητες που φτιάχνονται με e-me content.

Περιγραφή

Θα ήταν χρήσιμο να μπορούσαμε να δούμε αναλυτικά τη βαθμολογία του κάθε μαθητή στις δραστηριότητες των e-me content. Σε ποιες ερωτήσεις απάντησε, τι απάντησε κτλ. Όπως συμβαίνει και στην e-class.

Πολυξένη Σφυρή , εκπαιδευτικός