Τίτλος προτεινόμενου e-me app

  stock φωτογραφιών

Λίγα Λόγια

Μια εφαρμογή στην οποία θα υπάρχει πλήθος φωτογραφικού υλικού, το οποίο οι μαθητές θα χρησιμοποιούν σε εργασίες τους.

Περιγραφή

μαθητής