Τίτλος προτεινόμενου e-me app

 e-me gallery

Λίγα Λόγια

Εφαρμογή σχεδιασμένη ειδικά για το μάθημα των καλλιτεχνικών στην οποία οι μαθητές θα εκθέτουν τις ζωγραφιές και τα έργα τους.

Περιγραφή

Θα ήταν πολύ χρήσιμη εφαρμογή σχεδιασμένη για το μάθημα των καλλιτεχνικών, στην οποία οι μαθητές θα μπορούν να εκθέτουν τις ζωγραφιές και τα έργα τους.

μαθητής