Τίτλος προτεινόμενου e-me app

 Πρόοδος μαθητή

Λίγα Λόγια

Μια εφαρμογή στην οποία ο εκπαιδευτικός θα αποθηκεύει την πρόοδο του κάθε μαθητή και αυτός θα μπορεί να την βλέπει έπειτα.

Περιγραφή

Θα ήταν πολύ χρήσιμο για τον εκπαιδευτικό να μπορεί να αποθηκεύει την πρόοδο του κάθε μαθητή και ο μαθητής να μπορεί να την βλέπει έπειτα.

μαθητής