Τίτλος προτεινόμενου e-me app

 Ειδοποιήσεις αναρτήσεων τοίχου

Λίγα Λόγια

Να υπάρχει ειδοποίηση στην καμπάνα, όταν υπάρχει δημοσίευση στον τοίχο κάποιας κυψέλης. Επίσης να υπάρχει και η δυνατότητα ειδοποίησης με email.

Περιγραφή

Να υπάρχει ειδοποίηση στην καμπάνα, όταν κάποιος αναρτά σχόλιο ή κάνει μια νέα δημοσίευση στον τοίχο κάποιας κυψέλης. Επίσης να υπάρχει και η δυνατότητα ειδοποίησης με email.

Νικόλαος Γιαννακόπουλος, εκπαιδευτικός