Τίτλος προτεινόμενου e-me app

 Απουσιολόγιο Κυψέλης

Λίγα Λόγια

Ένα απουσιολόγιο στο οποίο ο εκπαιδευτικός θα μπορεί να αποθηκεύει τις απουσίες των μαθητών του.

Περιγραφή

Θα ήταν πολύ χρήσιμο για τον εκπαιδευτικό να μπορεί να καταγράφει τις απουσίες των μαθητών.

μαθητής