Τίτλος προτεινόμενου e-me app

Τελευταία είσοδος χρηστών

Λίγα Λόγια

Να βλέπουμε πότε οι μαθητές μπήκαν τελευταία φορά στην πλατφόρμα.

Περιγραφή

Θα ήταν πολύ χρήσιμο για εμάς τους εκπαιδευτικούς να μπορούμε να βλέπουμε πότε μπήκαν οι μαθητές μας τελευταία φορά στην πλατφόρμα.

Θεολόγος Αβραμίδης, εκπαιδευτικός