Τίτλος προτεινόμενου e-me app

 Προφίλ μαθητή στα assignments

Λίγα Λόγια

Να μπορεί ο εκπαιδευτικός να βλέπει σε πόσες εργασίες έχει απαντήσει ο μαθητής συνολικά.

Περιγραφή

Να μπορεί ο εκπαιδευτικός να βλέπει σε πόσες εργασίες συνολικά έχει απαντήσει ο μαθητής στα assignments.

Νικόλαος Γιαννακόπουλος, εκπαιδευτικός