Τίτλος προτεινόμενου e-me app

Προσθήκη αντιδράσεων σε αναρτήσεις και σχόλια στον τοίχο

Λίγα Λόγια

Να είναι δυνατή η προσθήκη like στις φωτογραφίες που αναρτώνται στις κυψέλες.

Περιγραφή

Να μπορούν τα μέλη της κυψέλης να βάζουν like στις φωτογραφίες που αναρτώνται στις κυψέλες.

Μαθητής