Τίτλος προτεινόμενου e-me app

Ταξινόμηση κυψελών

Λίγα Λόγια

Η πρόταση δεν αφορά app, αναφέρεται στη δυνατότητα ταξινόμησης των κυψελών.

Περιγραφή

Θα ήταν χρήσιμο πιστεύω να μπορεί κανείς να αλλάξει τη σειρά των κυψελών (όπως γίνεται και στα εικονίδια της αρχικής οθόνης) και να μην εμφανίζονται απλά με χρονική σειρά δημιουργίας τους.

Εκπαιδευτικός