Τίτλος προτεινόμενου e-me app

Οργάνωση κυψελών

Λίγα Λόγια

Αυτή τη στιγμή (στο τέλος της επιμόρφωσης ΕξΑΕ) δεν υπάρχει (ή δεν έχουμε βρει αν υπάρχει) τρόπος οργάνωσης των Κυψελών (π.χ. σε φακέλους – Ομαδοποίηση ανά τάξη – επιλογή  πιο συχνά χρησιμοποιούμενων κυψελών κλπ  ).

Αν μετά την επιμόρφωση επιλέξουν οι εκπαιδευτικοί να εντάξουν την e-me στα πρωτεύοντα ψηφιακά εργαλεία τους και με δεδομένο ότι τα αντικείμενα και οι τάξεις που αναλαμβάνει κάθε χρόνο ένας εκπαιδευτικός είναι αρκετά (περίπου 8 – 10 στο Λύκειο), θα υπάρχει ανάγκη οργάνωσης.

Περιγραφή

Να μπορεί να δημιουργήσει ο εκπαιδευτικός Φακέλους στην Οργάνωση Κυψελών, να μπορεί να φέρει σε πρώτη ζήτηση τις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες κλπ.

Ρήγας Σταθόπουλος, Εκπαιδευτικός