Δυνατότητα μεταφόρτωσης αρχείου Scratch.sb3

///Δυνατότητα μεταφόρτωσης αρχείου Scratch.sb3