Τίτλος προτεινόμενου e-me app

Δυνατότητα μεταφόρτωσης αρχείου Scratch.sb3

Λίγα Λόγια

Δυνατότητα μεταφόρτωσης αρχείου Scratch.sb3 σε ένα άρθρο της εφαρμογής e-me blogs, χωρίς να θεωρείται αυτός ο τύπος αρχείου μη ασφαλής.

Περιγραφή

Εκπαιδευτικός