Τίτλος προτεινόμενου e-me app

e-me annotation

Λίγα Λόγια

Σχολιασμός εικόνας ή κειμένου με τη χρήση μπάρας εργαλείων.

Περιγραφή

Μοιάζει με web 2.0 εφαρμογές διαδραστικoύ πίνακα (π.χ. AWW). Διαθέτει μια γραμμή εργαλείων και  έναν κενό χώρο:    

  1. Ο χρήστης ανεβάζει το υλικό που θέλει να σχολιάσει.  
  2. Προσθέτει σχόλια (κείμενο, σχήματα, γραμμές, βέλη, κλπ.).  
  3. Διαμοιράζει τη δουλειά του.  

Παράδειγμα εδώ: https://www.kaskamanidis.gr/archives/5554 (φτιαγμένο στο https://www.bookwidgets.com/)

Παρόμοιες εφαρμογές:    

Γιάννης Κασκαμανίδης, Εκπαιδευτικός
2020-07-21T12:31:48+00:00