Πίνακας περιεχομένων

///Πίνακας περιεχομένων

Τίτλος προτεινόμενου e-me app

Πίνακας περιεχομένων

Λίγα Λόγια

Δυνατότητα ύπαρξης ανάρτησης με μορφή πίνακα περιεχομένων. Από αυτήν θα γίνεται ανακατεύθυνση των επιλογών του χρήστη.

Περιγραφή

Η δημιουργία πίνακα περιεχομένων υπηρετεί την λογική οργάνωσης των αναρτήσεων, ώστε να είναι εύκολη η πλοήγηση μέσα σε αυτές. Στην περίπτωση οργάνωσης κυψέλης από εκπαιδευτικό εξυπηρετείται η εύκολη περιήγηση των μαθητών και μαθητριών μέσα σε μία κυψέλη εννοιολογικά ή θεματικά οργανωμένη, ώστε να διευκολύνεται η αυτοοργάνωση της μαθησιακής διαδικασίας εκ μέρους του παιδιού και η αυτόνομη ανατροφοδότησή του.

Ζωή Μεταλλίδου, Εκπαιδευτικός
2020-07-21T12:45:10+00:00