Ενσωμάτωση Νέου τύπου e me content – Branching scenario

///Ενσωμάτωση Νέου τύπου e me content – Branching scenario

Τίτλος προτεινόμενου e-me app

 Branching scenario

Λίγα Λόγια

Αγαπητοί,

Θα ήθελα να σας προτείνω να ενσωματώσετε και τον νέο τύπο περιεχομένου από το h5p με τον τίτλο «branching scenario». Με αυτό τον τρόπο μπορούν να φτιάχνουν οι εκπαιδευτικοί διαδραστικά βίντεο με εναλλακτικές απαντήσεις και διαδρομές και βάζει τον μαθητή να προβληματίζεται. Υπάρχουν διάφορες υπηρεσίες στο διαδίκτυο για αυτόν τον σκοπό, αλλά θα ήταν καλύτερο να ενταχθεί ομοιόμορφα στο περιβάλλον που αξιοποιούμε με την προσθήκη e me content στις ανακοινώσεις του τοίχου και στα ιστολόγια.

Περιγραφή

Ο συγκεκριμένος τύπος περιεχομένου χρησιμοποιείται σε πολλές σύγχρονες διαδικτυακές εφαρμογές εκπαιδευτικού περιεχομένου. https://h5p.org/branching-scenario

Ευτυχία Τούλιου, Εκπαιδευτικός
2020-07-21T12:18:29+00:00