Βελτίωση λειτουργίας e-me assignments

Τίτλος προτεινόμενου e-me app

Βελτίωση λειτουργίας

Λίγα Λόγια

Βελτίωση λειτουργίας e-me assignments

Περιγραφή

Όταν αναθέτω εργασία στην e-me assignments ενσωματώνω κείμενο εργασιών το οποίο οι μαθητές θα επεξεργαστούν στην απάντησή τους (με αντιγραφή – επικόλληση στην απάντηση)  αλλά και συνδέσμους από e-me content.

Όταν όμως θέλω να δω τις απαντήσεις τους και να σχολιάσω θα ήταν βολικό να μπορώ να σχολιάζω παράλληλα με την κάθε άσκηση σε πλαϊνή στήλη βλέποντας ταυτόχρονα την εργασία του μαθητή. Να προσομοιάζει δηλαδή τον τρόπο διόρθωσης του τετραδίου γιατί έτσι δεν μπορώ να έχω συνεχώς το γραπτό διαθέσιμο και επίσης είναι και για τους μαθητές πιο κατανοητές οι παρατηρήσεις μου.

Επίσης τις εργασίες της e-me content που απάντησε ο μαθητής να τις βλέπω άμεσα με σύνδεσμο και όχι να πηγαίνω από το σύνδεσμο της αρχικής οθόνης.

Μιχάλης Διαμαντάκης, Εκπαιδευτικός
2020-07-21T12:21:30+00:00