Αριθμογραμμή

Τίτλος προτεινόμενου e-me app

Αριθμογραμμή

Λίγα Λόγια

Δημιουργία αριθμογραμμής με άκρα και κλίμακα επιλογής χρήστη.

Περιγραφή

Η δημιουργία αριθμογραμμής και η μελέτη των αριθμών μέσω της χρήσης της είναι απολύτως απαραίτητη. Η κατασκευή της είναι πάρα πολύ δύσκολη μέσω των αρχείων word ή μέσω της eme. Θα ήταν εξαιρετικά πρόσφορο να είναι δυνατή η δημιουργία γραμμής υπό κλίμακα επιλογής του χρήστη ή και δημιουργία περισσότερων της μιας με ταυτόχρονη εμφανισή τους στην οθόνη, με στόχο την σύγκριση μεταξύ κλασματικών αριθμών, την απεικόνιση ισοδυναμίας κλασμάτων, την αισθητοποίηση των πράξεων μεταξύ κλασμάτων, απεικόνιση θετικών-αρνητικών αριθμών, κτλ. Η υλοποίηση θα είναι απλή. Θα εμφανίζεται μία γραμμή με άκρα μεταβλητά. Τα άκρα της θα είναι εδάφια στα οποία ο χρήστης θα δίνει τιμές της αρεσκείας του. Σε άλλο εδάφιο θα καθορίζονται με έναν αριθμό οι υποδιαιρέσεις της μονάδας. Μπορεί επίσης να υπάρχει ως επιλογή και το ευθύγραμμο τμήμα που θα αποτελεί μονάδα, ώστε να μην ταυτίζεται υποχρεωτικά με τον αριθμό 1. Τα ανάλογα ισχύουν στην περίπτωση υλοποίησης και εμφάνισης  πολλών αριθμογραμμών ταυτόχρονα.

Εκπαιδευτικός
2020-07-21T12:40:22+00:00