Τίτλος προτεινόμενου e-me app

E-me reward

Λίγα Λόγια

Η λογική του βασίζεται στη συμπεριφοριστική θεωρία παρέχοντας στους εκπαιδευτικούς τα κατάλληλα εργαλεία για επιβράβευση ή τιμωρία των συμπεριφορών των μαθητών τους, με σκοπό την υιοθέτηση των καλών συμπεριφορών από τους μαθητές μακροπρόθεσμα. Επιπλέον, η εφαρμογή να επιτρέπει την εύκολη καταγραφή των συμπεριφορών αυτών σε βάθος χρόνου για ενημέρωση των γονέων ή την επεξεργασία των δεδομένων από τον εκπαιδευτικό.

Περιγραφή

Κάθε φορά που ξεκινά η εφαρμογή, αφού ο εκπαιδευτικός επιλέξει την τάξη που έχει δημιουργήσει, εμφανίζονται τα avatar των μαθητών κι έτσι ο εκπαιδευτικός μπορεί να παρακολουθήσει την εξέλιξη των συνηθειών των μαθητών του. Ένα πλεονέκτημα της εφαρμογής είναι η προσαρμοστικότητα της, καθώς ο εκπαιδευτικός διαμορφώνει τους κανόνες, τις επιβραβεύσεις και τις τιμωρίες της εφαρμογής βάσει των προτεραιοτήτων του και των στόχων που έχει θέσει για τους μαθητές του. Πατώντας πάνω στο avatar του μαθητή, ο εκπαιδευτικός μπορεί να επιλέξει τη συμπεριφορά που θέλει να καταγράψει και να προσθέσει θετικούς ή αρνητικούς πόντους.

Class dojo η εφαρμογή που περιέγραψα

Μαρίνα Μαλαματίδου, Εκπαιδευτικός
2020-07-16T13:51:57+00:00