Τίτλος προτεινόμενου e-me app

Arithmetic Quiz

Λίγα Λόγια

Η συγκεκριμένη εφαρμογή είναι μόνο για παιδιά των μεγάλων τάξεων οπότε προτείνω να γίνουν τροποποιήσεις για να συμμετέχουν και οι μικρότεροι.

Περιγραφή

Το κουίζ έχει μόνο και μία δυνατότητα, δηλαδή να κάνεις εξάσκηση σε ολόκληρη την προπαίδεια. H μόνη επιλογή που έχεις είναι να αποφασίσεις πόσες ασκήσεις θέλεις να βάλεις. Θα ήταν όμως καλό να μπορώ να επιλέξω την εξάσκηση σε μία μόνο προπαίδεια π.χ. του 4 που μόλις μάθαμε. Ή να διαλέξω το εύρος. Δηλαδή να διαλέξω να κάνω εξάσκηση στις προπαίδειες μόνο του 1,2,3,4. Αυτό θα βοηθήσει πολύ τα παιδιά και της Β΄και της Γ΄ τάξης που έτσι θα εξασκούνται και θα επικεντρώνονται σε αυτό που μόλις έμαθαν και τους ζητά ο δάσκαλος.

Αθανασία Τσιατσιάνα, Εκπαιδευτικός
2020-07-15T13:45:11+00:00