Ειδοποίηση για νέο σχόλιο στον τοίχο

///Ειδοποίηση για νέο σχόλιο στον τοίχο

Τίτλος προτεινόμενου e-me app

Ειδοποίηση για νέο σχόλιο στον τοίχο

Λίγα Λόγια

Να εμφανίζεται ειδοποίηση στον υπεύθυνο της κυψέλης όταν προστίθεται ένα σχόλιο σε μια ανάρτηση του τοίχου μιας κυψέλης.

Εκπαιδευτικός
2020-07-15T13:34:25+00:00