Τίτλος προτεινόμενου e-me app

e-me Students

Λίγα Λόγια

Η εφαρμογή που προτείνω ονομάζεται e-me Students. Μέσα από την εφαρμογή αυτή μπορεί ο υπεύθυνος καθηγητής ή ο μαθητής πρόεδρος μίας τάξης να διαχειριστεί τους μαθητές/τριες της τάξης. Είναι μία εφαρμογή που είναι απαραίτητη να υπάρχει στο e-me.

2019-10-04T15:19:29+00:00