Τίτλος προτεινόμενου e-me app

e-me wiki

Λίγα Λόγια

Η λειτουργία διασυνδέσεων μεταξύ των εννοιών είναι ένα από τα απαιτούμενα στην εννοιολογική προσέγγιση της γνώσης. Η συμμετοχή σε μία ομάδα συγγραφής υλικού για όλους τους μαθητές επίσης μπορεί να ωθήσει στην κατάκτηση της γνώσης. Μία εφαρμογή συγγραφής wiki  σελίδων, βασισμένη στο open mediawiki, μπορεί να βοηθήσει στο συνδυασμό αυτών.

Περιγραφή

Η λειτουργία διασυνδέσεων μεταξύ των εννοιών είναι ένα από τα απαιτούμενα στην εννοιολογική προσέγγιση της γνώσης. Η συμμετοχή σε μία ομάδα συγγραφής υλικού για όλους τους μαθητές επίσης μπορεί να ωθήσει στην κατάκτηση της γνώσης. Μία εφαρμογή συγγραφής wiki  σελίδων, βασισμένη στο open mediawiki, μπορεί να βοηθήσει στο συνδυασμό αυτών.

2019-05-02T12:58:42+00:00