Τίτλος προτεινόμενου e-me app

e-me mind map

Λίγα Λόγια

Η χρήση των νοητικών χαρτών μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στη σύνοψη μίας ενότητας και στη  σύναψη σχέσεων μεταξύ διαφορετικών εννοιών. Ένα εργαλείο δημιουργίας νοητικών χαρτών θα μπορούσε να βοηθήσει σε αυτήν την κατεύθυνση.

Περιγραφή

Η χρήση των νοητικών χαρτών μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στη σύνοψη μίας ενότητας και στη  σύναψη σχέσεων μεταξύ διαφορετικών εννοιών. Ένα εργαλείο δημιουργίας νοητικών χαρτών θα μπορούσε να βοηθήσει σε αυτήν την κατεύθυνση.

2019-05-02T13:00:02+00:00