Τίτλος προτεινόμενου e-me app

e-me Glossary

Λίγα Λόγια

Το e-me Glossary, που προτείνω, μπορεί να αποτελεί ένα εργαλείο αυτό- μελέτης (self study tool) και αυτό- αξιολόγησης (self- assessment tool), ενίσχυσης της διδακτικής διαδικασίας σε επίπεδο οργάνωσης της πληροφορίας από τον εκπαιδευτικό σε θεματικά σετ μελέτης, διαμοιρασμού των σετ μελέτης στην ομάδα (Hive) για την διευκόλυνση ατομικής ή/ και συλλογικής μελέτης της θεματικής ενότητας εντός σχολικής αίθουσας και εκτός.

Περιγραφή

Με το e-me glossary θα μπορείς να δημιουργήσεις θεματικές καρτέλες μελέτης (study sets) με ορολογία πάνω στο αντικείμενο διδασκαλίας σου, να εισάγεις εικόνες ή γραφήματα, να εμπλουτίσεις με ηχητική απόδοση, να αποδώσεις τον όρο σε μια άλλη γλώσσα, να οργανώσεις τις καρτέλες σε φακέλους, να τα διαμοιραστείς με τις τάξεις σου ή/ και με μαθητές, να δημιουργήσεις αυτόματα ασκήσεις και να κρατάς πρόοδο των μαθητών σου, της τάξης, μιας ομάδας και να αποτελεί για τον εκπαιδευτικό εργαλείο αυτ- οργάνωσης περιεχομένου και διαμεσολαβητικό εργαλείο παρουσίασης πληροφορίας και εξάσκησης δεξιοτήτων μέσα στη σχολική τάξη.

Λειτουργικές Προδιαγραφές
Σενάριο Χρήσης
Αγγελική Πολίτη, Εκπαιδευτικός
2018-12-04T15:54:21+00:00