Η επίσκεψη και χρήση του παρόντος ιστοτόπου συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των ακόλουθων όρων. Οι Όροι και η Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης αποσκοπούν στο να βοηθήσουν τους χρήστες του συστήματος υποβολής και προβολής προτάσεων για νέες/προτεινόμενες μικροεφαρμογές της e-me (e-me apps) να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο συγκεκριμένος ιστότοπος. Όλοι οι χρήστες του ιστοτόπου οφείλουν να συμμορφώνονται με τη συγκεκριμένη πολιτική, ο σκοπός της οποίας είναι η ενθάρρυνση μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας για υποβολή και διαμοιρασμό προτάσεων, ιδεών, σεναρίων χρήσης και λειτουργικών προδιαγραφών με σκοπό την υλοποίηση νέων e-me apps, προστατεύοντας παράλληλα τους χρήστες/μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας από αθέμιτες ενέργειες.

Η χρήση του παρόντος ιστοτόπου υπόκειται στις διατάξεις των ελληνικών και των διεθνών νόμων, στις επιταγές του εθιμικού δικαίου, καθώς επίσης και στην υποχρέωση σεβασμού των χρηστών ηθών. Δεν επιτρέπεται η χρήση των υπηρεσιών του ιστοτόπου με σκοπό την πρόκληση ή την προσπάθεια πρόκλησης βλάβης. Δεν επιτρέπεται η χρήση του ιστοτόπου για την πραγματοποίηση ενεργειών εξαπάτησης με σκοπό την αγορά ή την πώληση υλικού ή υπηρεσιών. Δεν επιτρέπεται η με οποιονδήποτε τρόπο συλλογή περιεχομένου με σκοπό την ανάρτησή του σε οποιονδήποτε άλλον ιστότοπο ή βάση δεδομένων και τη διάθεσή του στο ευρύ κοινό.

Ως εκ τούτου, οι χρήστες οφείλουν να απέχουν από την αποστολή περιεχομένου το οποίο θα μπορούσε να θεωρηθεί παράνομο, απειλητικό, βλαβερό, συκοφαντικό, υβριστικό, δυσφημιστικό, προσβλητικό, πορνογραφικό, βλάσφημο, ενοχλητικό, χυδαίο, άσεμνο, καθώς και από την ανάρτηση οποιουδήποτε υλικού θα μπορούσε να αποτελέσει ή να ενθαρρύνει παράνομη ή αξιόποινη συμπεριφορά, ή να αποτελέσει παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, ή να εκφράσει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις.

Οι διαχειριστές του συστήματος διατηρούν ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να διαγράφουν/μη δημοσιεύουν υποβληθείσες προτάσεις χρηστών, οι οποίες παραβιάζουν τους παραπάνω όρους, τις κείμενες διατάξεις, την πνευματική ιδιοκτησία άλλων ή γενικά είναι επιβλαβείς για την εκπαιδευτική κοινότητα. Επίσης οι διαχειριστές του συστήματος δεν προβαίνουν στη δημοσίευση υποβληθεισών προτάσεων εφ’ όσον οι χρήστες που τις έχουν υποβάλει δεν έχουν συναινέσει ως προς αυτό. Καθίσταται ακόμα σαφές πως οι δημοσιευμένες προτάσεις εκφράζουν απόψεις των χρηστών που τις υπέβαλαν και για τις οποίες ουδεμία ευθύνη φέρει το ΙΤΥΕ – Διόφαντος. 

Όσοι συνεισφέρουν με ιδέες/προτάσεις θα αναφερθούν –εφόσον το επιθυμούν– στους συντελεστές των αντίστοιχων e-me apps που θα αναπτυχθούν. Σημειώνεται πως τα e-me apps αυτά θα διατίθενται δωρεάν με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Παρόμοια Διανομή (CC BY-NC-SA) και θα είναι προσβάσιμα στους χρήστες της e-me μέσω του e-me store.

Τέλος, διευκρινίζεται πως τα στοιχεία των χρηστών που ζητούνται κατά την υποβολή προτάσεων μέσω του συστήματος είναι εμπιστευτικά και μόνο το ονοματεπώνυμο δύναται να δημοσιευθεί αν και εφ’ όσον ο χρήστης έχει δηλώσει ότι το επιθυμεί.

Οι επισκέπτες του ιστοτόπου και οι χρήστες του συστήματος υποβολής προτάσεων συμφωνούν και αποδέχονται πλήρως τους ανωτέρω όρους.