Τίτλος προτεινόμενου e-me app

 Εννοιολογικός χάρτης  WordMap

Λίγα Λόγια

Μια εφαρμογή στην οποία ο εκπαιδευτικός θα μπορεί να δημιουργεί εννοιολογικούς χάρτες.

Περιγραφή

Θα ήταν πολύ χρήσιμο για τον εκπαιδευτικό να μπορεί να δημιουργεί εννοιολογικούς χάρτες.

μαθητής