Τίτλος προτεινόμενου e-me app

Βοήθεια e-me

Λίγα Λόγια

Να παρέχεται άμεση βοήθεια από την e-me  σε όποιον αντιμετωπίζει πρόβλημα.

Περιγραφή

Να μπορεί όποιος έχει κάποιο πρόβλημα στην e-me να έχει απ’ ευθείας βοήθεια από κάποιον.

Παντελεήμων Νικήτας, μαθητής